Elektroenergetyka

Nasze usługi

Firma ELZIT sp. z o.o. powstała w 1997 roku i od początku działalności świadczy usługi związane z branżą elektroenergetyczną. Początkowo głównym odbiorcą usług i produktów firmy ELZIT sp. z o.o. był ówczesny główny dostawca energii elektrycznej w Województwie Pomorskim: Koncern Energetyczny ENERGA w Gdańsku. Zakres usług firmy obejmował projektowanie oraz wykonawstwo związane z budową i modernizacją kablowych i napowietrznych linii elektroenergetycznych. Z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na produkty związane z rozbudową linii przesyłowych firma ELZIT sp. z o.o. rozpoczęła działalność związaną z produkcją złączy kablowych i złączy kablowo – pomiarowych.

Nasze usługi w dziedzinie Elektroenergetyka

Usługi Elzit – Twój partner w kompleksowych rozwiązaniach energetycznych

Budowa linii energetycznych

Kablowe i napowietrzne linie średniego i niskiego napięcia

Dzięki naszym doświadczonym zespołom oraz zaawansowanej technologii, zapewniamy profesjonalną budowę zarówno kablowych, jak i napowietrznych linii energetycznych o różnym napięciu. Nasze rozwiązania są nie tylko efektywne, ale także bezpieczne i zgodne z najwyższymi standardami.

Budowa stacji transformatorowych

Kontenerowe i słupowe stacje transformatorowe

Elzit specjalizuje się w budowie nowoczesnych stacji transformatorowych, zarówno kontenerowych, jak i słupowych. Nasze rozwiązania są dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta i gwarantują niezawodność oraz efektywność w dostarczaniu energii.

Montaż systemów automatyki zabezpieczeniowej

W GPZ (Głównym Punkcie Zasilania)

Nasi wysoko wykwalifikowani specjaliści zapewniają kompleksowy montaż urządzeń i systemów automatyki zabezpieczeniowej w GPZ. Dzięki temu, sieci energetyczne są monitorowane i zabezpieczone przed ewentualnymi awariami, co przekłada się na stabilność dostarczania energii.

Budowa oświetlenia

Drogowego i architektonicznego

Elzit oferuje profesjonalną budowę oświetlenia drogowego oraz architektonicznego, które nie tylko zapewnia bezpieczeństwo na drogach, ale także podkreśla walory estetyczne budynków i przestrzeni miejskich.

Montaż instalacji SSWIN i SAP

Wdrożenie systemów monitoringu i zarządzania energią

Nasi specjaliści zajmują się kompleksowym montażem instalacji SSWIN i SAP, co umożliwia efektywne zarządzanie zużyciem energii oraz monitorowanie jej parametrów, co przekłada się na oszczędność i optymalizację kosztów.

Montaż sieci strukturalnych

Nowoczesne rozwiązania w dziedzinie sieci komunikacyjnych

Elzit zapewnia profesjonalny montaż nowoczesnych sieci strukturalnych, które są niezbędne w zapewnieniu szybkiego i stabilnego transferu danych oraz komunikacji w dzisiejszym świecie cyfrowym.

Zasilanie placu budowy

Gwarancja ciągłości pracy na placu budowy

Nasi specjaliści dbają o zapewnienie niezawodnego zasilania na placach budowy, co umożliwia ciągłość prac oraz bezpieczeństwo personelu.

Monitoring parametrów sieci odbiorcy instytucjonalnego

Profesjonalny monitoring dla zapewnienia ciągłości dostaw energii

Dzięki zaawansowanym systemom monitoringu, Elzit zapewnia ciągłą kontrolę parametrów sieci odbiorcy instytucjonalnego, co umożliwia szybką reakcję na ewentualne problemy i minimalizuje ryzyko awarii.
Zaufali nam

Nasi klienci