Elzit

O firmie

Firma ELZIT sp. z o.o. powstała w 1997 roku i od początku działalności świadczy usługi związane z branżą elektroenergetyczną. Początkowo głównym odbiorcą usług i produktów firmy ELZIT sp. z o.o. był ówczesny główny dostawca energii elektrycznej w Województwie Pomorskim: Koncern Energetyczny ENERGA w Gdańsku. Zakres usług firmy obejmował projektowanie oraz wykonawstwo związane z budową i modernizacją kablowych i napowietrznych linii elektroenergetycznych. Z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na produkty związane z rozbudową linii przesyłowych firma ELZIT sp. z o.o. rozpoczęła działalność związaną z produkcją złączy kablowych i złączy kablowo – pomiarowych.

W związku z ciągłym rozwojem i doskonaleniem świadczonych usług i oferowanych produktów w 2006 roku firma wdrożyła System Zarządzania Jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001. Kolejne lata przyniosły ekspansję firmy związaną z branżą hydrotechniczną (budowa nowych i rozbudowa istniejących portów jachtowych, modernizacja infrastruktury stoczniowej) oraz OZE (prace związane z budową GPZ oraz linii kablowych SN na potrzeby farm wiatrowych). W 2013 roku firma ELZIT sp. z o.o. wykonywała pracę elektroenergetyczne na potrzeby budowy Farmy Wiatrowej Wicko w powiecie lęborskim. Doświadczenie zdobyte w ramach tej inwestycji przyniosło kolejne kontrakty związane z branżą OZE: FW Lotnisko w Kopaniewie, FW Radzyń Chełmiński czy FW Przykona. W tym samym czasie co rozwój usług wykonawczych nastąpił rozwój w zakresie produkcji. Do obecnych w ofercie złączy kablowych i pomiarowych dołączyły szafy oświetleniowe, rozdzielnice budowlane, mieszkaniowe rozdzilenice licznikowe oraz przede wszystkim rozdzielnice na potrzeby przemysłu. Wdrożony i utrzymywany System Zarządzania Jakością pozwala na sprawowanie nadzoru nad każdym etapem związanym z oferowanym produktem i usługą.

W toku dotychczasowej działalności Spółka zyskała doświadczenie w zakresie:

Usługi elektroenergetyczne:

 • Projektowania i budowy linii napowietrznych i kablowych SN i nN
 • Projektowania i budowy stacji transformatorowych SN/nN
 • Projektowania i montażu urządzeń i systemów automatyki zabezpieczeniowej w GPZ
 • Projektowania i budowy oświetlenia drogowego oraz architektonicznego
 • Projektowania i budowy systemów automatyki i sterowania
 • Projektowania i wykonywania retrofitów rozdzielnic SN i nN
 • Montażu instalacji SSWiN i SAP
 • Montażu sieci strukturalnych

Produkcja rozdzielnic elektrycznych:

 • Złączy kablowych i szafek pomiarowych w obudowach termoutwardzalnych,
 • Rozdzielnic licznikowych wykorzystywanych w budownictwie mieszkaniowym,
 • Rozdzielnic z układem pomiarowym półpośrednim,
 • Rozdzielnic budowlanych,
 • Rozdzielnic z układem SZR,
 • Rozdzielnic oświetleniowych,
 • Rozdzilenic przemysłowych.
 

W realizacji inwestycji Spółka kieruje się najwyższą jakością, dzięki której zyskuje zadowolenie klienta. W celu zapewnienia najwyższej jakości wykonywanych prac, Spółka wdrożyła system zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001 i utrzymuje go nieprzerwanie od 2006 roku.
Dzięki wykwalifikowanej kadrze możemy stawiać sobie coraz trudniejsze cele, które wykonujemy z należytą starannością.

W związku z ciągłym rozwojem i doskonaleniem świadczonych usług i oferowanych produktów w 2006 roku firma wdrożyła System Zarządzania Jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001. Kolejne lata przyniosły ekspansję firmy związaną z branżą hydrotechniczną (budowa nowych i rozbudowa istniejących portów jachtowych, modernizacja infrastruktury stoczniowej) oraz OZE (prace związane z budową GPZ oraz linii kablowych SN na potrzeby farm wiatrowych). W 2013 roku firma ELZIT sp. z o.o. wykonywała pracę elektroenergetyczne na potrzeby budowy Farmy Wiatrowej Wicko w powiecie lęborskim. Doświadczenie zdobyte w ramach tej inwestycji przyniosło kolejne kontrakty związane z branżą OZE: FW Lotnisko w Kopaniewie, FW Radzyń Chełmiński czy FW Przykona. W tym samym czasie co rozwój usług wykonawczych nastąpił rozwój w zakresie produkcji. Do obecnych w ofercie złączy kablowych i pomiarowych dołączyły szafy oświetleniowe, rozdzielnice budowlane, mieszkaniowe rozdzilenice licznikowe oraz przede wszystkim rozdzielnice na potrzeby przemysłu. Wdrożony i utrzymywany System Zarządzania Jakością pozwala na sprawowanie nadzoru nad każdym etapem związanym z oferowanym produktem i usługą.

Elzit czyli jakość

Certyfikaty

Nasze usługi

Zobacz też:

Projektowanie
i doradztwo

Mamy wieloletnie doświadczenie w projektowaniu instalacji elektrycznych. Dopasujemy rozwiązania do indywidualnych potrzeb.

Instalacje elektryczne

Realizujemy projekty dla inwestorów prywatnych, przemysłowych oraz dla instytucji publicznych, o małej, średniej
i dużej skali.

Automatyka

Jesteśmy ekspertami w dziedzinach takich jak duża i mała automatyka przemysłowa, automatyka przeciwpożarowa, instalacje alarmowe oraz fotowoltaika.

Elektro
- energetyka

Projektujemy, realizujemy oraz obsługujemy linie średniego i niskiego napięcia, stacji transformatorowych oraz sieci strukturalnych.

Rozdzielnice

Zapewniamy pełna obsługę w zakresie projektowania i realizacji instalacji z zastosowaniem szerokiego wachlarza rozwiązań w dziedzinie rozdzielnic i okablowania.