Kolejną inwestycją związaną z branżą hydrotechniczną na koncie Elzit sp. z o.o. jest przebudowa nabrzeża Oliwskiego w Porcie Gdańsk.

Jako podwykonawca Konsorcjum Grupy Strabag Elzit wykonuje roboty elektroenergetyczne oraz dostarcza rozdzielnice i złącza kablowe.

Więcej informacji na stronie Generalnego Wykonawcy:

Link