Firma ELZIT sp. z o.o. uczestniczyła w przebudowie nabrzeża rumuńskiego dla ZMPG S.A. Poniżej znajdują się najważniejsze informacje dotyczące inwestycji.

W poniedziałek – 7 grudnia 2015 nastąpiło uroczyste zakończenie przebudowy Nabrzeża Rumuńskiego oraz przebudowy intermodalnego terminalu kolejowego. Pierwsza z inwestycji zlokalizowana jest we wschodniej części portu – w Basenie V. Polegała ona m.in. na przebudowie Nabrzeża Rumuńskiego na odcinku o długości niemal 356 m oraz odcinka linii kolejowej o długości 369 m. Wzdłuż przebudowanego odcinka przeprowadzono prace czerpalne do głębokości -13,5 m – aczkolwiek jego konstrukcja pozwoli na docelowe pogłębienie nabrzeża do 15,5 metrów. Całkowitej wymianie uległa również sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej i energetycznej.

Przedsięwzięcie to jest elementem większego projektu mającego na celu unowocześnienie i zwiększenie możliwości przeładunkowych wszystkich nabrzeży Portu Gdynia, które jeszcze nie były poddane modernizacjom w ostatnich latach (kolejne etapy II i III). Dostosowywanie parametrów infrastruktury do zmieniających się wymagań technologicznych i rynkowych, w tym szczególnie umożliwienie zawijania i cumowania statków wymagających głębokości 13,5 metrów, z możliwością dalszego pogłębienia do 15,5 metra, jest  jednym z głównych  warunków  utrzymania silnej pozycji Portu Gdynia  w kluczowych segmentach ładunkowych.

Źródło:
http://www.port.gdynia.pl/pl/rumunskie/491-zarzad-morskiego-portu-gdynia-zrealizowal-kolejne-dwie-inwestycje-o-lacznej-wartosci-ponad-131-mln-zl-i-dofinansowaniu-unijnym-w-kwocie-okolo-69-mln-zl
http://www.port.gdynia.pl/pl/wydarzenia/aktualnosci/317-przebudowa-nabrzezy-w-porcie-gdynia-etap-i-nabrzeze-rumunskie-faza-i

news2