Nasze usługi

Obudowy termoutwardzalne do samodzielnego wyposażenia

Obudowy wykonane z tworzywa termoutwardzalnego przystosowane do samodzielnego wyposażenia.
W zależności od rodzaju obudowy istnieje możliwość zabudowania różnych aparatów elektrycznych:

Obudowy do samodzielnego wyposażenia

  • obudowa typu SP1 -umożliwia montaż bezpośrednio na płycie PCV (opcjonalnie metalowej).  Zastosowanie : układy pomiarowe, układy sterownicze .
  • obudowa typu ZK – umożliwia montaż bezpośrednio na panelu metalowym dodatkowo wyposażona w szynę zerową PEN. Zastosowanie: złącza kablowe, szafy redukcyjne, złącza PWP (przeciwpożarowy wyłącznik prądu).
  • obudowa typu MOD – umożliwia montaż aparatów modułowych, wyposażona w osłonę z materiału izolacyjnego zapewniającą ochronę rozdzielnicy przed bezpośrednim dotykiem. Zastosowanie: rozdzielnice zawierające aparaturę modułową.

Pełna oferta rozdzielnic

Również w ofercie